Korzyści ze współpracy
Bezawaryjna praca cykliczna z prędkością nawet do 100 worków na minutę,
Wzrost wydajności pakowania
Poprawa jakości zgrzewów i estetyki opakowania
Dostępność wsparcia i szkoleń z obsługi maszyn
Opinia Klienta