Oczekiwanego stopnia automatyzacji
Maksymalnych wymiarów torebek
Wymogu nadruku na opakowaniu

Zapewniamy więcej
w pakowaniu & zabezpieczaniu