Korzyści ze współpracy
Nowe zamknięcia są monomateriałowe, co ułatwia proces ich utylizację u Klienta.
Dzięki wprowadzeniu nowego rozwiązania, firma będzie w stanie zmniejszyć zużycie zamknięć do worków.